سرویس ارزیابی و معادل سازی مدارک تحصیلی برای مهاجرت به کانادا

امکان کسب امتیاز در برنامه های مهاجرتی و ویزای تحصیلی کانادا

15
میلیون تومان
یا
500
دلار کانادا
سرویس ارزیابی و معادل سازی مدارک تحصیلی برای مهاجرت به کانادا
10
میلیون تومان
یا
500
دلار کانادا