سرویس طلایی آی تی سی برای اکسپرس انتری

امکان قبولی افراد با امتیاز پایین اکسپرس انتری برای افراد دارای تخصص و مهارت

11.8
میلیون تومان
یا
295
دلار کانادا
مهم: لطفا قبلا از ثبت سفارش شرایط خود را بررسی کنید و در صورت داشتن حداقل شرایط مورد نظر سفارش دهید.
سرویس طلایی آی تی سی برای اکسپرس انتری Express Entry

امکان قبولی افراد با امتیاز پایین اکسپرس انتری برای افراد دارای تخصص و مهارت

11.8
میلیون تومان
یا
295
دلار کانادا
مهم: لطفا قبلا از ثبت سفارش شرایط خود را بررسی کنید و در صورت داشتن حداقل شرایط مورد نظر سفارش دهید.